ก่อนสร้างเว็บเพจควรมารู้จักกับประเภทของ Link เสียก่อน

แน่นอนว่าเว็บเพจทุกเว็บจำเป็นจะต้องมีลิงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเราสามารถใช้งานได้สะดวก และนอกจากความสะดวกแล้วยังทำให้เว็บเพจของเรามีความสวยงาม และจัดวางกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะหากเราไม่สร้างลิงค์ไว้สำหรับเชื่อมต่อไปยังที่ต่างๆ จะทำให้เว็บของเราดูไม่สวยงามและรกจนเกินไป อีกทั้งลิงค์ในปัจจุบันที่หลากหลายประเภทที่มากถึง 6 รูปแบบ โดยทั้งใน 6 รูปแบบนี้ ผู้สร้างเว็บเพจจำเป็นที่จะต้องรู้จักเอาไว้ เพราะนอกจากเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้าง link แล้ว มันยังจำเป็นต่อการพัฒนาเว็บเพจของเราในขั้นตอนอื่นๆ อีกด้วย

โดยลิงค์ทั้ง 6 ประเภทที่เรากล่าวนั้นมีอะไรบ้างมาดูกัน
1.การสร้างลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจอื่นๆ ที่อยู่ภายในหน้าเว็บเดียวกัน ช่วยให้ประหยัดเวลาในการค้นเนื้อหาที่สำคัญ หากเนื้อหาในหน้านั้นของเรามีจำนวนที่เยอะ เราก็สามารถสร้างลิงค์ประเภทนี้เพื่อข้ามไปยังจุดที่ผู้ใช้งานต้องการได้ เรียกว่าสร้างความสะดวกแก่ผู้ใช้งานอย่างมากมาย
2.การสร้างลิงค์ไว้สำหรับเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ จะเป็นการช่วยให้เว็บไซต์ของเรามีความสวยงาม และมีระเบียบเรียบร้อยแถมยังทำให้เราไม่ใช้พื้นที่เกินความจำเป็นอีกด้วย ที่สำคัญลิงค์จะประเภทนี้จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเว็บเพจของเราได้ง่ายขึ้น
3.การสร้างลิงค์เพื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่คนละ URL นั้นเอง โดยหลักๆ เช่นหากเราไม่สามารถนำเนื้อหาที่ต่างเว็บไซต์มาได้ เราก็อาจจะนำ URL ของเว็บไซต์นั้นๆ มาทำเป็นลิงค์ให้แก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือเว็บเพจของเราเข้าไปตามอ่านได้เช่นกัน
4.การสร้างลิงค์ไว้สำหรับเชื่อมต่อกับ Email ถือว่าเป็นลิงค์ที่จำเป็นไม่ต่างจาก 3 รูปแบบข้างต้นเหมือนกัน เพราะจะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการส่งเมล์ โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมานั่งพิมพ์อีเมล์ให้เสียเวลา ไม่ว่าจะเป็นการสนทนากัน ไปจนถึงส่งรูปภาพให้แก่ผู้รับ

นอกจากนี้ยังมีประเภทของลิงค์อีก 2 รูปแบบอย่าง “การสร้างลิงค์ไว้สำหรับดาวน์โหลดข้อมูล” กับ “การสร้างลิงค์ในรูปแบบของ Map Link” ซึ่งถือว่าจะไม่ค่อยจำเป็นมากนักสำหรับผู้ที่กำลังหัดสร้างเว็บเพจของตนเองขึ้น เราจึงคอยมาว่ากันในข้อที่เหลือทีหลัง ดังนั้นหากใครที่สามารถใช้รูปแบบของลิงค์ทั้งหมดได้อย่างคล่องแคล้วเว็บไซต์ของเราจะดูน่าสนใจ และสวยงามขึ้นอย่างแน่นอน