วิธีการเชื่องโยงไปยังเว็บเพจด้วย link

เว็บไซต์จะประกอบไปด้วยไฟล์ที่มากมายหลายอย่าง ประกอบกับโปรแกรมหนังสือที่มันจะออกมาเป็นหน้ากระดาษมากมาย เว็บไซต์ก็ใช่ถ้าเรามีฐานข้อมูลที่มากขึ้นก็จะทำให้แบ่งหน้าเพื่อที่จะสะดวกในการอ่าน เช่นเดียวกับหนังสือเลยที่เดียว และต้องโดยที่การแบ่งหน้าของหนังสือใช้สารบัญบอกเลขรหัสโค้ด แต่การที่ทำเว็บไซต์จะต้องใช้ link ในการสร้าง จากการสร้างไฟล์นั้นมี 3 ไฟล์มีชื่อและ โค้ด ดังนี้

1.index.html เป็นไฟล์ที่ออกมาได้เทียบสารบัญของเว็บไซต์เรา ซึ่งจะมีโค้ดดังนี้

<html>
<head>
<title>โดยการนั้นจะต้องมีการสร้าง link ให้กับเว็บไซต์</title>
</head>
<body>
โดยเว็บไซต์จะประกอบไปด้วย 3 เว็บเพจซึ่งจะให้คุณสามารถคลิกที่ link ข้างล่างเพื่ออ่านหน้าอื่นได้อย่างดีเยี่ยมเลยที่เดียว
<br>
<a href = “page1.html”>หน้า 1</a>
<a href = “page2.html”>หน้า 2</a>
<br>
<h1>คุณก็จะอยู่ในหน้าสารบัญทันที่</h1>
</body>
</html>

2.page1.html เป็นไพล์ที่เทียบได้กับไปจนหน้าที่ 1 ของหนังสือ

<html>
<head>
<title>การทดลองสร้าง link ให้กับเว็บไซต์หลายอย่าง</title>
</head>
<body>
เว็บไซต์นี้ประกอบด้วย 3 เว็บเพจเลยที่เดียวซึ่งคุณต้องคลิกที่ link ข้างล่างเพื่ออ่านหน้าอื่นได้สะดวกยิ่งขึ้น
<br>
<a href = “index.html”>หน้าสารบัญหลัง</a>
<a href = “page2.html”>หน้า 2</a>
<br>
<h1>โดยคุณจะอยู่ที่ หน้า 1</h1>
</body>
</html>

3.page2.html เป็นไฟล์ที่จะเทียบกันได้ 2 ของหน้าหนังสือนั้น

<html>
<head>
<title>การจะทดลองสร้าง link ให้กับเว็บไซต์</title>
</head>
<body>
เว็บไซต์นี้ประกอบด้วย 3 เว็บเพจซึ่งคุณสามารถคลิกที่ link ข้างล่างเพื่ออ่านหน้าอื่นได้
<br>
<a href = “index.html”>หน้าแจ้งปัญหา</a>
<a href = “page2.html”>หน้า 2</a>
<br>
<h1>คุณอยู่ที่ หน้า 2 นั้นเอง</h1>
</body>
</html>

การที่จะเห็นหน้าไฟล์นั้น เราต้องเชื่องโยงให้ดีกันหมด ซึ่งจะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเลยที่เดียวในการทำเว็บไซต์ ไม่งั้นคุณต้องหลับตาจินตนาการแล้วว่าจะต้องมีกานอ่านหนังสือที่ไม่มีเลขบอกหน้ายังไงแต่มันก็จะลำบากไม่น้อยเลยที่เดียวเมื่อคิดจะกลับมาทำหน้าเดิมอีกครั้งหรือต้องไปหาเนื้อหาที่อยากรู้ก็ไม่สามารถจะเปิดหน้านั้นได้เลยในทันที่

ซึ่งในของเว็บนั้นอาจจะเลวร้ายแรงกว่าในหนังสือมากมาย เพราะคุณจะไม่รู้เลยว่าเว็บไซต์นั้นจะประกอบไปด้วยไฟล์อะไร หรือมีกี่หน้านั้นเอง

การจะเห็นโค้ดว่ามีโค้ดนั้น มีมาเพิ่มใหม่นั้นก็คือ

<a href = “index.html”>หน้าแรก</a> อาจจะเป็นส่วนที่ใช้แสดงของเรานั้นเอง

<h1>หน้า 1</h1> เป็นส่วนที่จะทำให้ข้อความนั้นที่จะทำให้เราแสดงในหน้า browser ซึ่งจะให้เราสามารถลองเปลี่ยนขนาดได้หลายอย่างเลย โดยเปลี่ยนแค่ตัวเลขเป็น h2,h3 ขนาดของตัวอักษรนั้นต้องแสดงที่จะเปลี่ยนแปลง

โดยที่เขียนมาทั้งหมดนี้ก็ขอจบแค่นี้ โดยที่เขียนไปนั้นอาจจะมีประโยชน์สำหรับของใครหลายๆคน