สร้างลิงค์ง่ายๆ ด้วยภาษา HTML ระดับพื้นฐาน

htm lbasic

หากใครที่เป็นนักท่องโลกอินเตอร์จะต้องรู้จักกับคำว่าลิงค์อย่างแน่นอน หรือในบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่ต้องเคยพบเคยเจออยู่เป็นประจำ ดังนั้นหากใครที่กำลังสงสัย เราจะอธิบายให้สั้นๆ ว่า “ลิงค์คือการที่เราคลิกเมาส์อีกหน้าหนึ่ง แล้วไปยังอีกหน้าหนึ่ง” นั้นแหละคือความหมายสั้นๆ ที่เข้าใจได้ง่าย แต่หากใครที่อยากรู้ถึงวิธีการทำลิงค์ และต้องการฝึกฝนเพื่อที่จะสร้างเว็บของตนเองในอนาคต วันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำลิงค์โดยภาษาพื้นฐานอย่าง HTML หรือ Hyper Text Markup Language กัน

โดยก่อนอื่นเราต้องกำหนดจุดประสงค์ของเว็บไซต์ก่อน ในบางรายอาจต้องการสร้างโฮมเพจประเภทขายของ หรือบางรายต้องการสร้างเว็บไซต์แบบให้ความรู้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความยากในการสร้างเว็บของจุดประสงค์ในแต่ละบุคคล นอกจากนนี้ยังมีการสร้างลิงค์ที่เชื่อมต่อภายในเว็บ หรือการสร้างลิงค์เพื่อเปิดไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งก็ยังมี

1.คำสั่งการเชื่อมโยงลิงค์ภายในเว็บเดียวกัน คือ
<a href=”ไฟล์เว็บเพจ”> จุดหมายต้องการ หรือสิ่งที่จะสื่อให้ผู้ใช้งานรู้ว่าคลิกตรงนี้เพื่อไปยังจุดหมายใด </a>

2.คำสั่งในการลิงค์ออกไปนอกเว็บไซต์ หรือไปยังเว็บไซต์ที่ตัวเองต้องการจะนำผู้ใช้งานไป
<a href=”URL ของเว็บไซต์ที่ผู้สร้างเว็บไซต์ต้องการจะนำเสนอแก่ผู้ใช้งาน”> บอกถึงสิ่งที่ผู้ใช้งานหากคลิกในจุดนี้จะไปยังเว็บไซต์อะไร </a>

3.หากเราต้องการจะนำผู้ใช้งานไปยังส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในหน้าเว็บไซต์ในเวลานั้น
<a name=”กำหนดชื่อปลายทาง”></a> นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องใช้คำสั่ง <a href=”#ชื่อปลายทาง”></a>

โดยทั้ง 3 รูปแบบถือเป็นสร้างลิงค์แบบพื้นฐานที่เว็บไซต์หรือเว็บเพจทั่วๆ ไปควรจะมีและผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ควรจะรู้จักคำสั่งเอาไว้ และก่อนที่จะใส่คำสั่งเหล่านี้ เราจำเป็นต้องใช้โค๊ดพื้นฐานแบบนี้เสียก่อน

หากเราต้องการสร้างการเชื่อมโยงในรูปแบบที่หนึ่ง และรูปแบบที่สอง

<html>
<head><title> ประเภทที่เราต้องการจะเชื่อมโยง </title></head>
<body>
คำสั่งที่ต้องการใช้งานโดยดูได้จากหัวข้อที่ 1 และหัวข้อที่ 2 ตามลำดับและจุดประสงค์ที่ต้องการใช้งาน
</body>
</html>
โดยในโค๊ดข้างต้นจะใช้งานกับลิงค์ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2

ต่อมาจะเป็นโค๊ดที่ต้องใช้ควบคู่กับในรูปแบบของการลิงค์ประเภทที่ 3
<html>
<head>
<title> สิ่งที่เร้าต้องการจะสื่อ </title>
</head>
<body>
คำสั่งในประเภทที่ 3 ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
</body>
</html>

เพียงเท่านี้ก็สามารถนำไปสร้างเว็บในรูปแบบง่ายๆ ในขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เว็บของคุณออกมาใช้งานได้จริงแล้วครับผม ดังนั้นการใช้ภาษา HTML ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ควรจะศึกษาเอาไว้อย่างยิ่ง